Medisinsk Forbruksmateriell

MediPlus leverer medisinsk forbruksmateriell i høy kvalitet til meget konkurransedyktige priser.

En iKlubben avtale gir 30 % rabatt på hovedleveringer i april og august og 20 % rabatt på supleringsordre i periodene mellom.

Avtalen gjelder for klubb, lag og utøvere.

Om du ønsker en klubbavtale så send en mail.

Vi sender deg en rabattkode.

Varene leveres via MX-Sport, Kvinesdal.