Medisinsk Forbruksmateriell

MediPlus leverer medisinsk forbruksmateriell i høy kvalitet til meget konkurransedyktige priser.

En iKlubben avtale gir alltid 50 % på første ordre, så 30 % rabatt på hovedleveringer i april og august og 20 % rabatt på suppleringsordre i periodene mellom.

Avtalen gjelder for klubb, lag og utøvere.