Datek Såler

ESD står for «Electrostatic Discharge» og betyr elektrostatisk utladning. Statisk elektrisitet oppstår når to materialer med forskjellige ladninger kommer i kontakt med hverandre. 

I noen bransjer er det et krav at spesielle områder er ESD-sikret for å beskytte elektriske komponenter og utstyr.

Dette er Adapt sine ESD-Godkjente såler.

Og husk at i tillegg til sikkerheten, så virker sålene forebyggende i forhold til rygg- og leddplager.