Medisinsk Forbruksmateriell

MediPlus leverer medisinsk forbruksmateriell i høy kvalitet til meget konkurransedyktige priser.

En KlubbSport avtale gir alltid 50% på første ordre, så 30% rabatt på hovedleveringer i april og august samt 20% rabatt på suppleringsordre i periodene mellom.

Avtalen gjelder for klubb, lag og utøvere.

Om du ønsker en klubbavtale så send oss en henvendelse på info@klubbsport.no

Vi sender deg en rabattkode.